Hos Mikkelsen+Ko ApS passer vi på dine persondata.

Dataansvarlig
Mikkelsen+Ko ApS producerer film, foto, grafisk design og hjemmesider. Mikkelsen+Ko
ApS er dataansvarlig.
Mikkelsen+Ko ApS
Søhusvej 159
5270 Odense N
Att: Katja Hammersholt Kyed
Mikkelsen+Ko håndtere persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Hvordan vi indsamler personoplysninger
Mikkelsen+Ko ApS indsamler oplysninger på følgende måder:
· Du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside
· Der indgås aftale om en opgave – f.eks. ved tilbud, fremsending af informationer
vedrørende en opgave, samt ved fakturering.
· Via cookies
· Udførte opgaver for kunder – det indeholder foto og video som redigeres og opbevares
for kunden
· Fremsendelse af nyhedsbreve
· Køb af fotobogen Mine historier på www.fotobogen.nu
· Modtaget job, elev og praktikansøgninger
· Kommentarer på opslag på de sociale medier
Hvilke informationer indsamler vi
Vi indsamler personoplysninger såsom:
· Navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, CVR nummer
· Kontonummer og registreringsnummer ved betaling for vare eller opgave
· Demografiske oplysninger
· Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner
· Oplysninger, som er afgivet i en job, elev eller praktikansøgning
· Foto og videooptagelser, som kunden har bedt os producere
Formålet med indsamlingen
Mikkelsen+Ko ApS indsamler kun de nødvendige oplysninger for at udføre sit hverv.
Den enkelte opgave eller arbejdsområde afgør hvilke informationer, der indhentes.
Formål med indsamlingen kan være:
· Udførelse af den afgivne opgave.
· Salg af den ønskede bog til kunden
· Fakturering til kunden
· Besvarelse af henvendelse om job, praktik, elevplads eller anden henvendelse via
kontaktformular
· Analyse af brugeradfærd
· Administration af din relation til Mikkelsen+Ko
· Opfyldelse af lovkrav
Det juridiske grundlag for behandlingen
Mikkelsen+Ko kan anvende dine oplysninger til at opfylde og kontakte dig vedrørende
allerede afgivne ordrer/ opgaver, samt ønske om udførelse af nye opgaver. Ligeledes
benyttes oplysningerne til at kunne gennemføre visse handlinger og forberedelser inden
indgåelse af en aftale.
Oplysninger kan behandles af legitim interesse, bl.a. til anonym statistik over besøgende
på vores hjemmeside.
Ved foto af medarbejdere er kunden forpligtet til at informere sine medarbejdere om
Mikkelsen+Ko’s persondatapolitik.
Fotos fra opgaver, som indeholder medarbejdere både kunders og Mikkelsen+Ko’s egne
medarbejdere, kan benyttes til Mikkelsen+Ko’s sociale medier, hvis der er givet samtykke
fra kunden eller medarbejderen.
Ved henvendelse vedrørende job, elevplads eller praktik gemmes dine oplysninger i op til
1 år fra fremsendelse, dog indhentes skriftligt samtykke.
Behandling af persondata, som Mikkelsen+Ko er pålagt ved lov.
Dine rettigheder
· Du har ret til at få oplyst hvilke persondata Mikkelsen+Ko behandler om dig
· Du har ret til at få ajourført oplysninger om dig.
· Du har ret til at få slettet dine oplysninger, som Mikkelsen+Ko ikke ved lovkrav er
forpligtet til at gemme.
· Hvis du har afgivet samtykke til behandling af dine persondata har du ret til at trække
dette tilbage.
Du kan kontakte Mikkelsen+Ko skriftligt, hvis du ønsker dette. Dog kan oplysningerne
være beskyttet mod andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og
immaterielle rettigheder. Mikkelsen+Ko vil efter henvendelse vurdere sagen, og hvis
betingelserne er opfyldt efterkomme dine krav. Hvis du mener dine data bliver behandlet i
strid med loven er du velkommen til at kontakte Mikkelsen+Ko.
Hvis du ansøger om job hos os
I forbindelse med jobansøgning hos Mikkelsen+Ko, behandles oplysninger såsom navn,
adresse, telefonnummer, emailadresse, uddannelse og tidligere beskæftigelse.
Oplysningerne anvendes til at vurdere en evt. ansættelse og kontakte dig i forbindelse
med denne proces.
Mikkelsen+Ko opbevarer dine oplysninger i op til 1 år efter modtagelse, hvis du giver
samtykke hertil.
Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Mikkelsen+Ko beskytter dine data via interne regler og procedurer.
Ligeledes tages jævnligt backup for at undgå datatab.
Ved et evt. sikkerhedsbrud, som har væsentlig ulempe for dig, kontaktes du hurtigst muligt.
Der benyttes eksterne it-systemer, ved brug af disse indhentes databehandleraftaler, for at
sikre dine personoplysninger.
I visse tilfælde kan vi være forpligtet til at videregive dine oplysninger i henhold til
lovgivning eller efter afgørelse fra offentlig myndighed.
Mikkelsen+Ko sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget formål eller lovkrav
for at gemme oplysningerne.
Cookies
Mikkelsen+Ko anvender Cookies til sine digitale ydelser.
Kontakt
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mikkelsen+Ko på 66187718 eller
katja@mikkelsen-ko.dk

Mikkelsen-Ko ApS
Søhusvej 159
DK-5270 Odense N